บริการของเรา Service Introduction

บริการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

ACSS ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารหนี้สินครบวงจร โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มธุรกิจตลอดมา

ทีมงานของ ACSS ประกอบด้วยทีมผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งจากสายงานการบริหารหนี้โดยตรงและจากสายงานธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งพนักงานมากกว่า 1,100 คน ในศูนย์ปฏิบัติการ 3 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมให้บริการเร่งรัดหนี้สินในรูปแบบและวิธีการของ ACSS เพื่อบรรลุเป้าหมายการทำงานที่ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างในทุกกลุ่มธุรกิจ เช่น บัตรเครดิต เงินกู้ เช่าซื้อ และอื่นๆ

บริการเร่งรัดหนี้สินที่ ACSS นั้น เราใช้ระบบปฏิบัติการที่ความทันสมัยและมีมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของพนักงานเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ว่าจ้าง

พนักงานเร่งรัดหนี้สินของ ACSS ผ่านการฝึกอบรม พรบ.การทวงถามหนี้ 2558 และผ่านการอบรมความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและวิธีการเร่งรัดหนี้สินของหนี้ประเภทต่างๆ จึงทำให้รูปแบบการเจรจาของเรานั้นเป็นไปตามนโยบายและสามารถบรรลุเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง

นอกเหนือจากการเจรจาเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์แล้ว เรายังมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเร่งรัดหนี้สินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• ขอบเขตให้การบริการ

ผู้ประกอบการกับผู้บริโภค (B2C)

  • หนี้บัตรเครดิต
  • หนี้สินเชื่อบุคคล
  • หนี้เช่าซื้อรถยนต์
  • หนี้เช่าซื้อมอเตอร์ไซต์
  • หนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • หนี้สินเชื่อเช่าซื้ออื่นๆ

ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (B2B)

  • ค่าสินค้า/บริการ
  • ลูกหนี้การค้า
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ