เกี่ยวกับ ACSS About ACSS

การควบคุมคุณภาพของการเร่งรัดหนี้สิน

การทวงถามหนี้
การบริหารและควบคุมคุณภาพงานที่ ACS นั้น เราใช้ระบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้การเจรจาเร่งรัดหนี้สินเป็นไปตามมาตรฐานการเร่งรัดหนี้สินของ ACS และตามนโยบายของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งอยู่ภายใต้พรบ.การทวงถามหนี้ 2558
ACS ดำเนินการฟังสายสนทนาของพนักงานแบบ Real time ทำให้เราสามารถประเมินและควบคุมคุณภาพการเจรจาเร่งรัดหนี้สินได้ทันที อีกทั้งยังมีการบันทึกไฟล์เสียงของพนักงานทั้งหมด รวมถึงการจัดเก็บไฟล์เสียงไว้เพื่อนำมาตรวจสอบย้อนหลังสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น